Sammenhold og udvikling.

hjertestarterOnline tilmelding

Tur til Tirsbæk Gods

vinbjergMandag den 30. april

Vi mødes på P-Pladsen ved Tirsbæk Strand kl. 10.00
Derefter går vi i samlet flok ad kyststien til Godset.

Her får vi mulighed for at se parken og parkens ‘vinbjerg’,hvor der for første gang i 200 år igen dyrkes vin.
Der bliver mulighed for at se vineriet, og vi afslutter besøget med kaffe og et stk. ostemad i Slotsstalde

Tilmelding: grejs.dk - senest 20. april
Max deltagere 80 stk. - Først til mølle

Navn*
Ugyldig indtastning
Antal*
Ugyldig indtastning
Tlf*
Ugyldig indtastning
Mail
Ugyldig indtastning

Med venlig hilsen
Grethe og Carl Vestergaard, Ilse Elers, Inge Petersen, Margit Clausen, Inga Sommer, Birgit Vilstrup, Elly Kjær Madsen, Edel og Jørgen Pedersen, Else og Gunnar Kristensen, Tove Stubager

 

STAVGYMNASTIK i GREJS

Så er det igen tid til at følge op på succesen med stavgymnastik.

Tilbuddet gælder for alle, som trænger til at få strammet op i de slappe muskler og stive led.

Læs mere ...

Sundhedscafe - 19. marts kl. 15.00

henrik schytzHenrik Schytz er overlæge ved Dansk Hovedpinecenter, vil fortælle om hovedpine. Hvad er årsagen til og behandlingen af migræne og andre hovedpinesygdomme, hvilke typer hovedpine skal man søge læge ved og kan en blodprop i hjerne eller hjernetumor give hovedpine?

Jeg arbejder indenfor neurologien, hvor mit speciale er hovedpinesygdomme, men kender f.eks også til symptomer ved og behandling af blodpropper og blødning i hjernen og hjernesvulster.

Der vil blive serveret kaffe og brød til kr. 30,-

Med venlig hilsen
Judith Pedersen, Anne Mette Ramsgaard Johansen, Anny Gosvig og Arne Poulstrup.
Vi er en underafdeling af Grejs Lokalråd.

Åbent hus i Grejs Aktivitetsklub

Torsdag den 22. marts. 2018 fra ca. 14.00 til ca. 16.00

Vi byder på kaffe og hjemmebag

Kom og få en helt uforpligtende snak med os dernede i klubhuset og se hvad der foregår.

I vinterhalvåret er vi indendørs hver torsdag mellem kl. 13.00 til 17.00

Læs mere ...

Ordinær generalforsamling i Grejs Vandværk

Grejs Vandværk A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling i Grejs Borgergård mandag den 26. marts 2018 kl. 19.30
Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det revideret regnskab forelægges til godkendelse
 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen - på valg er:
  Søren Storegaard, Mogens Pedersen & Anders Midtiby
 7. Valg af revisor - på valg er:
  Irene Kristensen (Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab)
 8. Eventuelt

Ordinær generalforsamling - Grejs Kulturcenter

Onsdag, den 25. april 2018 kl. 1900 i Borgergården.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Aflæggelse af formandens beretning.
 4.  Indkomne forslag.
 5.  Fremlæggelse af årsregnskab samt næste års budget og kontingent.
 6.  Valg til bestyrelsen.
  - Menighedsrådet og GDIK udpeger hver et medlem til bestyrelsen. Valg gælder to år.
  - Generalforsamlingen vælger 2 medlemmer (lige år). Valg gælder for 2 år.
 7. Valg af 2 suppleanter. Valg gælder 1 år.
 8. Valg af revisor og 1 suppleant. Valg gælder 1 år.
 9. Eventuel.

Musikalsk underholdning

nodeKære alle,

Er der nogen i Grejs, der har lyst til / kan bidrage med musikalsk underholdning til Byfesten 2018 – eller måske kender en eller flere, der kan? Der er masser af muligheder for at vise sig frem. Der er aktiviteter på pladsen på Grundlovsdag (5. juni), fredag aften (8. juni) og i løbet af lørdagen (9. juni). Budgettet er ikke stort – men det skal jo ikke afholde os fra at have god stemning på pladsenJ

Er det dig vi søger, så giv Morten et kald på 21716762

Grejs Byfest 2018

Husk at sætte kryds i kalenderen i uge 23, hvor der også i år er Byfest i Grejs.

Ugen vil blandt andet byde på:

 • Grundlovsfrokost på pladsen
 • Grejs’ hurtigste havetraktor (så husk at få havetraktoren gjort klar)
 • Bingoaften, onsdag
 • Put & Take ved branddammen
 • Standup i teltet fredag aften – bemærk at det ikke kun for mænd
 • Sørens Safari show
 • Lørdagsfest med mad fra Cafe Willy og musik ved Lars Christensen

Hvis du har forslag til aktiviteter eller lyst til at deltage i planlægningen af årets Byfest, så må du endelig tage kontakt til en fra udvalget. Formand for udvalget er Morten Thomsen, tlf. 2171 6762

GrejsByfest

Til Foreningerne i Grejs.

Hvis en forening ønsker at få en hjemmeside sammen med Lokalrådets hjemmeside, kan vi tilbyde at oprette en sådan som en underside med link, og også at vedligeholde den. Prisen for denne service har vi sat til 200,- kr. om året. Kontakt vores webmaster for yderlige information.

Til Firmaer i Grejs.

Hvis firmaer og forretningsdrivende i Grejs og omegn ønsker et forretningsikon på Lokalrådets hjemmeside med link til deres egen hjemmeside kan det også lade sig gøre. Denne service koster 200,- kr. per år. Opdatering kan ske så ofte firmaet ønsker det.
Kontakt vores webmaster for yderlige information.