Sammenhold og udvikling.

hjertestarterOnline tilmelding

  • Forside
  • Arkiv
  • Forslag til Lokalplan for ny bebyggelse i NV Grejs.

Forslag til Lokalplan for ny bebyggelse i NV Grejs.

I forbindelse med, at der skal udarbejdes lokalplan for den nye udstykning i Grejs, er vi en lille gruppe under Grejs Lokalråd, der arbejder på at etablere et seniorbofællesskab i Grejs. Samtidig arbejdes der af andre på at udvide stadion med en boldbane mere, og også skolen har tanker om en udvidelse.

Gruppen er indtil videre selvbestaltet, men vi vil senere give mulighed for, at alle andre kan give deres mening til kende og/eller komme med i gruppen. Vi skal til møde med Vejle Kommune d. 13.aug. 2018, så der er ikke tid til et stort borgermøde. Indtil videre er vores udspil dette:

I forbindelse med, at der skal udarbejdes lokalplan for den nye udstykning i Grejs, er vi en lille gruppe under Grejs Lokalråd, der arbejder på at etablere et seniorbofællesskab i Grejs. Samtidig arbejdes der af andre på at udvide stadion med en boldbane mere, og også skolen har tanker om en udvidelse.

Gruppen er indtil videre selvbestaltet, men vi vil senere give mulighed for, at alle andre kan give deres mening til kende og/eller komme med i gruppen. Vi skal til møde med Vejle Kommune d. 13.aug. 2018, så der er ikke tid til et stort borgermøde. Indtil videre er vores udspil dette:

  1. 1.Placering af seniorbofællesskab.

Vi forestiller os ca. 20 boliger med forskellige størrelser fra 60 – 100 m2 med lille terrasse. Hertil kommer et fælleshus med værelser, der kan lejes af beboerne. Boligerne tænkes opført i samarbejde med et boligselskab (f.eks. Lejerbo), og dermed til udlejning på almindelige lejevilkår til beboerne.

Beliggenhed: (se vedhæftede plan)

  1. Mellem Vestermarksvej og Poul Germanns gård (areal A i vedhæftede plantegning)
  2. Nord for skolen nær Kulturcentret og Grejs Friskole (areal B i vedhæftede plantegning)
  1. 2.Trafikafvikling.

Præstebakken forlænges til nord for Grejs Friskole og Kulturcentret og føres derfor ikke helt ned til Vestermarksvej, som først foreslået af Vejle Kommune (se skravering i vedhæftede plan)

Ved ikke at føre Præstebakken helt igennem, forhindres gennemkørende trafik, og trafikken på Vestermarksvej vil derfor blive mindre belastet. Det vil også gøre Vestermarksvej som skolevej for bløde trafikanter mere sikker.

  1. For enden af Præstebakkens forlængelse etableres fælles parkering for skole og Kulturcenter, busparkering og vendeplads til afsætning af børn til skole og Kulturcenter (areal C i vedhæftede plantegning)
  1. 3.Mageskifte mellem Vejle Kommune og Kulturcentret i forbindelse med at der etableres en ekstra fodboldbane ud fra Vestermarksvej i forlængelse af Kulturcentrets grund (areal D i vedhæftede plantegning).

Herved skal der flyttes grundareal fra ”spidsen” af Kulturcentrets grund til et andet sted (areal E i vedhæftede plantegning).

  1. 4.Område med tæt, lav bebyggelse til udlejning

For at øge diversiteten af boligtilbud i den nye udstykning, bør lokalplanen indeholde reservation af et område til 20-30 mindre boliger/rækkehuse til enlige med og uden børn, pensionister mv. Disse boliger bør opføres af et boligselskab og udlejes på almindelige lejevilkår.

Som det fremgår af ovenstående, så er der flere interesser involveret i lokalplanen. Vores udgangspunkt har været etablering af et seniorbofællesskab og et helhedssyn på lokalplanen for den nye udstykning. Det er vores overbevisning, at vi får størst lokal indflydelse på lokalplanen, når vi er med i planlægningen så tidligt som muligt. Det er vi nu.

Det er vigtigt at understrege, at så snart Vejle Kommune har lavet et udkast til ny lokalplan for det pågældende område, vil den både sendes i offentlig høring og til offentlig møde i Grejs.

Kom gerne med konstruktive input til ovenstående inden d. 13.aug. 2018.
Henvendelse kan ske til
Arne Poulstrup
Tlf.: 20 35 33 53 eller Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Venlig hilsen

Anni Gosvig, Niels Hellmund, Arne Poulstrup (repr. for Grejs Lokalråd) og Jens Kristensen (repr. for Grejs Lokalråd)

lokalplan